X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد
دانلود پروژه مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج
دانلود پروژه مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج
مقاله پلیمر مولكول نگاری پلیمری سنتز سوبسترا تاريخچه مولكول نگاری مولكول نگاری روش های مولکول نگاری پذيرنده های طبيعی اساس مولكول نگاری ماكرومولکول ماكرومولکول ها واكنشهاي پليمريزاسيون مقاله شیمی دانلود مقاله شیمی مقالات شیمی دانلود مقالات شیمی مقاله مهندسی شیمی مقالات مهندسی شیمی دانلود مقاله مهندسی شیمی دانلود مقالات مهندسی شیمی پروژه شیمی پروژه مهندسی شیمی مقاله رشته شیمی مقاله رشته مهندسی شیمی مقاله مهندسی شیمی مقاله نفت دانلود مقاله نفت مقالات نفت دانلود مقالات نفت مقاله مهندسی نفت مقالات مهندسی نفت دانلود مقاله مهندسی نفت دانلود مقالات مهندسی نفت پروژه نفت پروژه مهندسی نفت مقاله رشته نفت مقاله رشته مهندسی نفت مقاله مهندسی نفت

دانلود پروژه مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج

1394/8/10 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : chemicalandoil | اشتراک گذاری :

دانلود پروژه مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج


  فرمت : WORD !!!!!

این یک نمونه مقاله مهندسی شیمی و نفت می باشد که به شما ارائه شده است .

كليد (سوبسترا) اندازه قفل باشد در درون سوراخ قفل (مكان فعال آنزيم) جاي مي‌گيرد. كليدهاي كوچكتر، كليدهاي بزرگتر يا كليدهايي با دندانه‌هاي نامشابه (مولكولهاي سوبسترا با شكل و اندازه نادرست) در داخل قفل (آنزيم) جاي نخواهند گرفت (1). شکل 1-2 بخوبي اين موضوع را نشان مي دهد.

در سيستم‌هاي زيستي، كمپلكس‌هاي مولكولي بواسطه‌ تعداد زيادي از برهم كنش‌هاي غير كووالانسي از قبيل پيوندهاي هيدروژني و پيوندهاي يوني تشكيل مي‌شوند. اگر چه اين برهم كنشها به تنهايي در مقايسه با پيوندهاي كووالانسي ضعيف مي‌باشند، ليكن تاثير همزمان اين پيوندها اغلب منجر به تشكيل كمپلكس‌هاي پايدار مي‌شود. برهم كنش‌هاي پيچيده مابين انواع مولكولها، شناخت مولكولها و توانايي تقليد از پيوندهای  طبيعي، دانشمندان را براي مدت زمان طولاني مشغول كرده است. اين رويداد منجر به تشكيل رشته جديدي با عنوان شيمي تقليد زيستي شده است. اصطلاح تقليد زيستي به وضعي گفته مي‌شود كه در آن فرايندهاي شيميايي از يك فرايند بيوشيميايي تقليد مي‌كنند، تا اینکه ساختارها و مكانيزم سيستمهاي زيستي شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند كه اين دانش را به فنون سنتزي تبديل كنند. يكي از اين فنون سنتزي كه در دهه اخير مورد توجه واقع شده است، فن مولكول نگاري مي‌باشد (1،2).


فهرست مطالب

فصل اول - مقدمه
1-1- تئوري قفل و كليد
1-2- تاريخچه مولكول نگاري
1-3- روش های مختلف مولکول نگاری
 فصل دوم- اهميت مولکولهاي پذيرنده درعلم و تکنولوژی پيشرفته
2-1-مقدمه
2-2- پذيرنده هاي طبيعي
2-4- پذيرنده ها براي کاربردهای عملي
2-5- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟
مراجع
 فصل سوم - اساس مولكول نگاري
3-1- مقدمه
3-2-ماكرومولکول ها (1)
3-2-1-ماكرومولکول های سنتزي
I-واكنشهاي پليمريزاسيون
A- پليمريزاسيون راديكالي
a- تحريكهاي حرارتي
b- فعال كننده‌هاي فوتوشيمي
c- تشكيل مرحله اولیه بوسيله اجسام مولد راديكالهاي آزاد
 :Bپلیمریزاسیون يوني
a- پليمريزاسيون كاتيوني
-bپلیمریزاسیون آنیونی
g – خاتمه فعالیت با افزایش متوقف کننده ها
3-3-تكنيكهاي پليمريزاسيون
3-4-قواعد اساسي مولكول نگاري
3-5- روش‌هاي مختلف مولكول نگاري
3-6- مزايا و معايب منتقوش پذيري غير كووالانسي و کووالانسی
مراجع
 فصل چهارم - روشهاي آزمايشگاهي
فرآيند هاي مولكول نگاري
4-1- مقدمه
4-2- واكنشگر ها و فرآيند هاي آزمايشگاهي
4-2-1- مونومر های عاملی
4-2-2- مولكول الگو
4-2-3- عوامل اتصال دهنده عرضي
4-2-6- تأثير زمان
4-3-منقوش پذيري كووالانسي
4-3-1- منقوش پذیری به وسيله استر هاي برونيك اسيد
4-3-3- منقوش پذیری با استالهاو کتالها
4-3-4- منقوش پذیری با بازهای شیف
4-3-5- منقوش پذیری با پیوندهای S-S
4-3-6- منقوش پذیری با پیوندهای کئوردینه شده
4-4- منقوش پذيري غير كووالانسي
4-5- مولکول نگاری تصنعی
مراجع
 فصل پنجم - روشهای تجربی درارزیابی کارآیی منقوش پذیری
5-1- مقدمه
5-2- آزمایشات کروماتوگرافی
5-3- آزمایشات پیوند الگو به روش نا پیوسته
5-4- تعیین ثابت اتصال الگو
مراجع
 فصل ششم - مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری
6-1-مقدمه
6-2-ساختار کمپلکس در مرحله پيش پلیمریزاسیون
6-3-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی
6-4-بررسی برهمکنش های الگو-  MIP
6-6- رابطه بين ميزان K و كارايي مولكول نگاري
6-7 - ساختار سایت اتصال مولکول الگو
مراجع
فصل هفتم - شمایی از روش مولکول نگاری
7-1- مقدمه
7-2- انتخاب عوامل
7-2-1- مونومرهای عاملی
7-2-2-حلال پلیمریزاسیون
7-2-3- عامل اتصال دهنده عرضی
7-3- پلیمریزاسیون
7-4 پرکردن ستون HPLC با پلیمر منقوش
7-5- ارزیابی کمی کارایی منقوش پذیری
مراجع
 فصل هشتم- کاربرد های مولکول نگاری
8-1- کاربرد های مولکول نگاری
8-1-2- تقلید گر های باند پادتن و پذیرنده
8-1-3- کاربرد های کاتالیستی و آنزیمی
8-1-4- حسگر های زیستی
8-1-6- پلیمر های منقوش پذیر به عنوان غشاء های سلولی
8-1-7- کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها
8-1-8- پلیمر های منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها
8-1-9- کاربرد پلیمر های منقوش پذیر در جداسازی پپتیدها
8-2- مروري کلی بر كارهاي انجام شده به روش مولكول نگاري
مراجع
 فصل نهم - چالش ها و پیشرفت های اخیر
9-1- مقدمه
9 -2- مولکول نگاری در آب
9 – 3- استفاده از دو نوع مونومر عاملی برای شناسائی مشترک
9-4- ژل معدنی به عنوان بستری برای مولکول نگاری
9-4-1- منقوش پذیری کووالانسی در ماتریس سیلیکا ژل
9-4-2- فیلم فوق نازک TiO2 به عنوان ماتریس برای فرایند منقوش پذیری (15و16)
9-4-3- سیلیکا ژل مارپیچ برای تکنیک مولکول نگاری (17)
9-5- آنزیم های مصنوعی (کاتالیزور مولکولی ) برای تکنیک مولکول نگاری
9-5-1- ترکیب سایت های کاتالیزوری و سایت های اتصال سابستریت
9-5-2- پادتن کاتالیزی تهیه شده با استفاده از مرحله گذار آنالوگ
مثال 9-3: پادتن کاتالیزی به عنوان یک استرس مصنوعی
مراجع

 


 

دانلود پروژه مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج


  فرمت : WORD !!!!!

این یک نمونه مقاله مهندسی شیمی و نفت می باشد که به شما ارائه شده است .

كليد (سوبسترا) اندازه قفل باشد در درون سوراخ قفل (مكان فعال آنزيم) جاي مي‌گيرد. كليدهاي كوچكتر، كليدهاي بزرگتر يا كليدهايي با دندانه‌هاي نامشابه (مولكولهاي سوبسترا با شكل و اندازه نادرست) در داخل قفل (آنزيم) جاي نخواهند گرفت (1). شکل 1-2 بخوبي اين موضوع را نشان مي دهد.

در سيستم‌هاي زيستي، كمپلكس‌هاي مولكولي بواسطه‌ تعداد زيادي از برهم كنش‌هاي غير كووالانسي از قبيل پيوندهاي هيدروژني و پيوندهاي يوني تشكيل مي‌شوند. اگر چه اين برهم كنشها به تنهايي در مقايسه با پيوندهاي كووالانسي ضعيف مي‌باشند، ليكن تاثير همزمان اين پيوندها اغلب منجر به تشكيل كمپلكس‌هاي پايدار مي‌شود. برهم كنش‌هاي پيچيده مابين انواع مولكولها، شناخت مولكولها و توانايي تقليد از پيوندهای  طبيعي، دانشمندان را براي مدت زمان طولاني مشغول كرده است. اين رويداد منجر به تشكيل رشته جديدي با عنوان شيمي تقليد زيستي شده است. اصطلاح تقليد زيستي به وضعي گفته مي‌شود كه در آن فرايندهاي شيميايي از يك فرايند بيوشيميايي تقليد مي‌كنند، تا اینکه ساختارها و مكانيزم سيستمهاي زيستي شناخته شوند. دانشمندان در تلاش هستند كه اين دانش را به فنون سنتزي تبديل كنند. يكي از اين فنون سنتزي كه در دهه اخير مورد توجه واقع شده است، فن مولكول نگاري مي‌باشد (1،2).


فهرست مطالب

فصل اول - مقدمه
1-1- تئوري قفل و كليد
1-2- تاريخچه مولكول نگاري
1-3- روش های مختلف مولکول نگاری
 فصل دوم- اهميت مولکولهاي پذيرنده درعلم و تکنولوژی پيشرفته
2-1-مقدمه
2-2- پذيرنده هاي طبيعي
2-4- پذيرنده ها براي کاربردهای عملي
2-5- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟
مراجع
 فصل سوم - اساس مولكول نگاري
3-1- مقدمه
3-2-ماكرومولکول ها (1)
3-2-1-ماكرومولکول های سنتزي
I-واكنشهاي پليمريزاسيون
A- پليمريزاسيون راديكالي
a- تحريكهاي حرارتي
b- فعال كننده‌هاي فوتوشيمي
c- تشكيل مرحله اولیه بوسيله اجسام مولد راديكالهاي آزاد
 :Bپلیمریزاسیون يوني
a- پليمريزاسيون كاتيوني
-bپلیمریزاسیون آنیونی
g – خاتمه فعالیت با افزایش متوقف کننده ها
3-3-تكنيكهاي پليمريزاسيون
3-4-قواعد اساسي مولكول نگاري
3-5- روش‌هاي مختلف مولكول نگاري
3-6- مزايا و معايب منتقوش پذيري غير كووالانسي و کووالانسی
مراجع
 فصل چهارم - روشهاي آزمايشگاهي
فرآيند هاي مولكول نگاري
4-1- مقدمه
4-2- واكنشگر ها و فرآيند هاي آزمايشگاهي
4-2-1- مونومر های عاملی
4-2-2- مولكول الگو
4-2-3- عوامل اتصال دهنده عرضي
4-2-6- تأثير زمان
4-3-منقوش پذيري كووالانسي
4-3-1- منقوش پذیری به وسيله استر هاي برونيك اسيد
4-3-3- منقوش پذیری با استالهاو کتالها
4-3-4- منقوش پذیری با بازهای شیف
4-3-5- منقوش پذیری با پیوندهای S-S
4-3-6- منقوش پذیری با پیوندهای کئوردینه شده
4-4- منقوش پذيري غير كووالانسي
4-5- مولکول نگاری تصنعی
مراجع
 فصل پنجم - روشهای تجربی درارزیابی کارآیی منقوش پذیری
5-1- مقدمه
5-2- آزمایشات کروماتوگرافی
5-3- آزمایشات پیوند الگو به روش نا پیوسته
5-4- تعیین ثابت اتصال الگو
مراجع
 فصل ششم - مطالعه اسپکتروسکوپی واکنشهای مولکول نگاری
6-1-مقدمه
6-2-ساختار کمپلکس در مرحله پيش پلیمریزاسیون
6-3-بررسی برهمکنش های الگو- مونومر توسط روش های اسپکتروسکوپی
6-4-بررسی برهمکنش های الگو-  MIP
6-6- رابطه بين ميزان K و كارايي مولكول نگاري
6-7 - ساختار سایت اتصال مولکول الگو
مراجع
فصل هفتم - شمایی از روش مولکول نگاری
7-1- مقدمه
7-2- انتخاب عوامل
7-2-1- مونومرهای عاملی
7-2-2-حلال پلیمریزاسیون
7-2-3- عامل اتصال دهنده عرضی
7-3- پلیمریزاسیون
7-4 پرکردن ستون HPLC با پلیمر منقوش
7-5- ارزیابی کمی کارایی منقوش پذیری
مراجع
 فصل هشتم- کاربرد های مولکول نگاری
8-1- کاربرد های مولکول نگاری
8-1-2- تقلید گر های باند پادتن و پذیرنده
8-1-3- کاربرد های کاتالیستی و آنزیمی
8-1-4- حسگر های زیستی
8-1-6- پلیمر های منقوش پذیر به عنوان غشاء های سلولی
8-1-7- کاربرد مولکول نگاری در جذب انتخابی یون ها
8-1-8- پلیمر های منقوش پذیر برای تغلیظ انتخابی یون ها
8-1-9- کاربرد پلیمر های منقوش پذیر در جداسازی پپتیدها
8-2- مروري کلی بر كارهاي انجام شده به روش مولكول نگاري
مراجع
 فصل نهم - چالش ها و پیشرفت های اخیر
9-1- مقدمه
9 -2- مولکول نگاری در آب
9 – 3- استفاده از دو نوع مونومر عاملی برای شناسائی مشترک
9-4- ژل معدنی به عنوان بستری برای مولکول نگاری
9-4-1- منقوش پذیری کووالانسی در ماتریس سیلیکا ژل
9-4-2- فیلم فوق نازک TiO2 به عنوان ماتریس برای فرایند منقوش پذیری (15و16)
9-4-3- سیلیکا ژل مارپیچ برای تکنیک مولکول نگاری (17)
9-5- آنزیم های مصنوعی (کاتالیزور مولکولی ) برای تکنیک مولکول نگاری
9-5-1- ترکیب سایت های کاتالیزوری و سایت های اتصال سابستریت
9-5-2- پادتن کاتالیزی تهیه شده با استفاده از مرحله گذار آنالوگ
مثال 9-3: پادتن کاتالیزی به عنوان یک استرس مصنوعی
مراجع

 


 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ